Επιχειρηματικές Δεξιότητες (Business Skills) & Coaching.

Η ITEC μέσω των συνεργατών της υλοποιεί σεμινάρια Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων (Business Skills) όπως: "Δεξιότητες Coaching για Managers και Leaders", "Δεξιότητες Coaching για προσωπικό επιχειρήσεων", "Αποτελεσματική Επικοινωνία με τη χρήση του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP)", "Αποτελεσματικές Πωλήσεις με τη χρήση του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP)", "Διαχείριση Χρόνου (Time Management) - Ιεράρχηση προτεραιοτήτων", Stress Management - Διαχείριση συναισθημάτων", "Γίνε ο Ηγέτης του εαυτού και της ζωής σου μέσω του Coaching και του NLP", "Αξιοποιώ το δυναμικό μου, υπερνικώ τα εμπόδια και επιτυγχάνω το στόχο μου!" κ.λ.π.

Η ITEC μέσω των διαπιστευμένων Coaches με τους οποίους συνεργάζεται αναλαμβάνει προγράμματα ατομικού και ομαδικού Coaching.