Σεμινάρια Πληροφορικής

Σεμινάρια Πληροφορικής Cisco - τρέχουσες ημερομηνίες

Routing and Switching

CCNA Routing and Switching (80 ώρες) | 19/6-21/7 (Τρίτη, Πέμπτη 18:00-22:00 & Σάββατο 9:00-17:00)

CCNP Routing and Switching Route (40 ώρες) |

Σεμινάρια Πληροφορικής Microsoft - τρέχουσες ημερομηνίες

Σεμινάρια Microsoft Windows Server 2016

MCSA  Windows Server 2016 Bundle course (20740, 20741, 20742) (80 ώρες) | 11/6-6/7 (καθημερινές 18:00-22:00)

20740B: Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 | 

20741B: Networking with Windows Server 2016 | 

20742B: Identity with Windows Server 2016 | 

20743B: Upgrading your skills to Windows Server 2016 | 

20744B: Securing Windows Server 2016 | 

Σεμινάρια Microsoft Windows Server 2012

MCSA Windows Server 2012 R2 Bundle course (20410D, 20411D, 20412D) 

20410D: Installing & Configuring Windows Server 2012 |

20411D: Administering Windows Server 2012 |

20412D - Configuring Advanced Windows Server 2012 Services |

20413C: Designing and Implementing a Server Infrastructure |

20414C: Implementing an Advanced Server Infrastructure |

Σεμινάρια Microsoft Azure

20533C: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions | 

40442A: MOC Workshop: Architecting Microsoft Azure Solutions | 

Σεμινάρια Microsoft Office 365

20347A: Enabling and Managing Office 365 | 16-20/7 16:30-22:00 & 21/7 9:00-16:30

Σεμινάρια Microsoft Private Cloud 

20696C-Administering System Center Configuration Manager and Intune | 

10748C: Planning and Deploying System Center 2012 Configuration Manager | 

10964C: Cloud & Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager 

20246D: Monitoring and Operating a Private Cloud | 

20247D: Configuring and Deploying a Private Cloud | 

Σεμινάρια Microsoft SQL Server 2016

10985C: Introduction to SQL Databases | 

20761B: Querying Data with Transact-SQL | 

20764B: Administering a SQL Database Infrastructure | 

20762B: Developing SQL Databases | 

10990B: Analyzing Data with SQL Server Reporting Services | 

20778A: Analyzing Data with Power BI |

20767B: Implementing a SQL Data Warehouse | 

20768B: Developing SQL Data Models | 

20773A: Analyzing-Big-Data-with-Microsoft-R | 

Σεμινάρια Microsoft SQL Server 2014

20461D: Querying Microsoft SQL Server® 2014 

20462D: Administering Microsoft® SQL Server® 2014 Databases 

20463D: Implementing a Data Warehouse with Microsoft® SQL Server® 2014 | 

20464D: Developing Microsoft SQL Server 2014 Databases | 

20465D: Designing Solutions for Microsoft SQL Server 2014 | 

20466D: Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server 2014 Databases | 

20467D: Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server 2014 | 

Σεμινάρια Microsoft Exchange Server 2016

20345-1A Administering Microsoft Exchange Server 2016 | 

20345-2A Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016 | 

Σεμινάρια Microsoft Exchange Server 2013

20341B: Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 |

20342B: Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 |

Σεμινάρια Microsoft SharePoint 2016

20339-1A: Planning and Administering SharePoint 2016 |

Σεμινάρια Microsoft SharePoint 2013

20331B: Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013 | 

20332B: Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013 |

20488B: Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions | 

20489B: Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Advanced Solutions |

Σεμινάρια Development

20480B: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 | 

20483B: Programming in C# | 

20486B: Developing ASP.NET MVC Web Applications | 

20487B: Developing Microsoft Azure and Web Services | 

Σεμινάρια Microsoft Project Custom on demand

55180A: Introduction to Microsoft Project 2016: Getting Sterted

55205A: Mastering Microsoft Project 2016

Microsoft Project 2016 level I

Microsoft Project 2016 level II

Σεμινάρια Microsoft Office εκδόσεις 2010/2013/2016 Custom on demand

Σεμινάρια Business skills

Build an Acropolis for the #GDPR (8 ώρες) | 4-5/6 17:00-21:00

Δεξιότητες Coaching για Managers & Leaders 

Δεξιότητες Coaching για προσωπικό επιχειρήσεων

Αποτελεσματική επικοινωνία με τη χρήση του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP)

Αποτελεσματικές Πωλήσεις με τη χρήση του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP)

Γίνε ο Ηγέτης του εαυτού και της ζωής σου με Coaching και NLP

Ανακαλύπτω το δυναμικό μου, υπερνικώ τα εμπόδια και επιτυγχάνω το στόχο μου

Time Management - Ιεράρχηση προτεραιοτήτων