• Το 1988 ιδρύεται η ITEC ως Ομόρυθμη Εταιρεία στην Κυψέλη (Μηθύμνης 3) με ομόρυθμους εταίρους τους Αθανάσιο Φωτόπουλο (50%) και Θεοφάνη Γιώτη (50%)
 • Το 1990 ιδρύεται ως Ανώνυμη Εταιρεία με μετόχους τους Αθανάσιο Φωτόπουλο (50%) και Θεοφάνη Γιώτη (50%) και με έδρα την Αθήνα (Πανεπιστημίου 56, Μέγαρο Ερμής)
 • Το 1992 η ITEC γίνεται εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό κέντρο των Microsoft & Lotus μέσω των εταιρειών ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και BYTE αντίστοιχα, εταιρείες που αντιπροσώπευαν τότε τα προϊόντα των Microsoft και Lotus στην Ελλάδα
 • Το 1992 μεταφέρεται η έδρα της εταιρείας στη διεύθυνση Ασκληπιού 41
 • Το 1994 μεταφέρεται η έδρα της εταιρείας στη διεύθυνση Λ. Συγγρού 25
 • Το 1995 πιστοποιείται επίσημα από την Microsoft Corporation ως ο πρώτος «Microsoft Solution Provider» και το πρώτο «Microsoft Authorized Technical Education Center» στην Ελλάδα
 • Το 1995 πιστοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) Περιφερειακής Εμβέλειας και συγκεκριμένα στην Περιφέρεια Αττικής. Από τότε μέχρι σήμερα έχει υλοποιήσει εκατοντάδες προγράμματα κατάρτισης για εργαζόμενους και ανέργους
 • Το 1996 πιστοποιείται από τον Διεθνή Εξεταστικό Οργανισμό Sylvan Prometric, ως εξουσιοδοτημένο εξεταστικό κέντρο Authorized Prometric Testing Center των μεγαλυτέρων Εταιρειών κατασκευής Λογισμικού στο κόσμο όπως : Microsoft - IBM - Hewlett Packard – CISCO κ.α.
 • Το 2001 συμμετέχει στο μετοχικό της κεφάλαιο με ποσοστό 34% η εταιρεία Πληροφορικής Uni Systems και η έδρα της εταιρείας μεταφέρεται από την Αθήνα (Λ. Συγγρού 25) στο Παλαιό Φάληρο (Αγίας Κυριακής 45)
 • Το 2002 πιστοποιείται επίσημα από την Microsoft Corporation ως ο πρώτος στην Ελλάδα «Microsoft Gold Certified Partner for Learning Solutions»
 • Το 2002 πιστοποιείται από τον Διεθνή Εξεταστικό Οργανισμό Pearson VUE, ως εξουσιοδοτημένο εξεταστικό κέντρο Authorized Pearson VUE Testing Center. Η Pearson VUE είναι θυγατρική της Pearson, της μεγαλύτερης εκπαιδευτικής εταιρείας στον κόσμο με παραπάνω από 40.000 εργαζόμενους
 • Το 2004 πιστοποιείται ως Sponsored Organization (SO) της NIL Data Communication, a Cisco® Learning Solutions Partner, με σκοπό να προσφέρει Πιστοποιημένη Τεχνική Εκπαίδευση στις τεχνολογίες της Cisco μέσω open και custom σεμιναρίων
 • Από το 2008 έως το 2010 η ITEC συμμετέχει ως τεχνολογικός partner στο ευρωπαϊκό έργο Gender-IT που αποτελεί διετή πρωτοβουλία συγχρηματοδοτούμενη από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της δράσης Leonardo da Vinci. Υλοποιείται με τη συνεργασία επτά εταίρων προερχόμενων από την Κύπρο, την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
 • Το 2012, το 2013 και το 2014 συμμετέχει ως τεχνολογικός partner σε τρία ακόμη ευρωπαϊκά προγράμματα: LadyBiZIT, I-Tutor, This is IT
 • Το 2014 μεταφέρεται η έδρα της εταιρείας από το Παλαιό Φάληρο στη Νέα Σμύρνη (Ελευθερίου Βενιζέλου 128)
 • Σήμερα και με βάση την πολύχρονη εμπειρία μας σε θέματα προγραμματισμού, οργάνωσης και υλοποίησης εξειδικευμένων σεμιναρίων Πληροφορικής (τεχνικά σεμινάρια Microsoft & Cisco), αναλύουμε τις αυξανόμενες ανάγκες, που δημιουργούνται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της Πληροφορικής, επιλέγουμε και προγραμματίζουμε κάθε τετράμηνο ανοικτά σεμινάρια για επαγγελματίες της Πληροφορικής & των Επικοινωνιών (IT Professionals). Προσφέρουμε Custom on demand εκπαίδευση στις εγκαταστάσεις του εκάστοτε Πελάτη – Επιχείρηση σε θέματα βασικών & εξειδικευμένων δεξιοτήτων Πληροφορικής, σε θέματα G.I.S., όπως επίσης και σε θέματα επιχειρησιακών δεξιοτήτων (Business Skills) & σε θέματα Coaching και Προσωπικής Ανάπτυξης.
 • Το 2016 η ITEC επενδύει στην εξ αποστάσεως ζωντανή εκπαίδευση σε συνεργασία με την εταιρεία Cosmolearn (http://www.cosmolearn.gr