Όλες οι εταιρείες που διαθέτουν συμβόλαιο με τη Microsoft μέσω του Microsoft Software Assurance for Volume Licensing Program - λόγω αγοράς ή ανανέωσης αδειών σε νέες εκδόσεις λογισμικού – λαμβάνουν σαν επιπλέον παροχή κάποια Microsoft Training Vouchers, τα οποία αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο αριθμό ημερών δωρεάν εκπαίδευσης στα προϊόντα της Microsoft. 

Η ITEC, το πρώτο και το μεγαλύτερο Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Microsoft στην Ελλάδα (Microsoft Partner for Learning Solutions) σας παρέχει τη δυνατότητα της εξαργύρωσης των vouchers αυτών, με τα οποία μπορείτε να εκπαιδεύσετε τα στελέχη της Εταιρείας σας, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Η διαδικασία της εξαργύρωσης των Microsoft Training Vouchers είναι απλούστατη και έχει ως εξής: αρχικά επικοινωνείτε με το Τμήμα Εκπαίδευσης της εταιρείας μας και αποστέλλετε τους κωδικούς των Training Vouchers μαζί με κάποια επιπλέον στοιχεία που θα σας ζητηθούν. Στη συνέχεια επιλέγετε τα πιστοποιημένα τεχνικά σεμινάρια τα οποία θέλετε να παρακολουθήσετε, ανάλογα με τον αριθμό των ημερών των Training Vouchers που έχετε στην κατοχή σας (αν δεν έχετε καταλήξει εξ αρχής στα πιστοποιημένα τεχνικά σεμινάρια που σας ενδιαφέρουν, αυτό μπορεί να γίνει και σε επόμενο χρόνο). 

Τελικά σε συνεννόηση με το τμήμα Εκπαίδευσής μας, θα διαμορφώσετε (σταδιακά ή από την αρχή) τις ημερομηνίες διεξαγωγής – πρόγραμμα των επιλεγμένων σεμιναρίων.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα αυτή ή μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εκπαίδευσης της ITEC.